...

O nás

Naše právní služby poskytujeme klientům v české novodobé nezávislé advokacii již od roku 1990, a to nejen české, ale i zahraniční klientele v Praze a celé České republice.

...

JUDr. Petr Kotek,
advokát

za dobu své déle jak 40 leté advokátní praxe získal komplexní znalosti téměř ve všech oblastech poskytování právních služeb, s mimořádnou znalostí českého právního prostředí, které využívá především při zastupování klientů v soudním řízení, a to jak v civilním tak trestním a dále při zastupování klientů při obchodních jednáních.

JUDr. Petr Kotek dlouhá léta působil jako člen Kárné komise České advokátní komory.

...

Mgr. Běla Kotková,
advokát

se zaměřuje především, na zastupování klientů, včetně zahraničních, při obchodních jednáních, v soudním řízení a v jednání se správními úřady. Zejména pak se specializací na zastupování klientů v oblasti agendy rodinného práva, tedy v řízení ve věci péče o nezletilé, o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů, pracovního práva, ochrany osobnosti, závazkových vztahů a práva nemovitostí. Mgr. Běla Kotková působí rovněž jako rozhodce stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Oblasti práva

Občanské právo

Civilní řízení, včetně komplexní obchodní agendy a korporativního práva

Rodinné právo

Právo nemovitosti

Smluvní agenda

Závazkové právo

Pracovní právo

Správní právo včetně zastupování klientů v řízení před správními úřady

Náhrady škod

Služby

Zastupování klientů v soudním řízení v oblasti práva občanského – obchodního, a pracovního, jakož i v oblasti práva trestního

Právní poradenství v oblasti korporátního práva zejména při zakládání obchodních společností

Zastupování v dědickém řízení

Vymáhání pohledávek

Právní poradenství v oblasti závazkového práva, včetně přípravy a sepsání příslušné smluvní agendy, analýz a právních stanovisek

Právní poradenství v oblasti rodinného práva, včetně zastupování v řízení ve věci péče o nezletilé, rozvodu a majetkového vypořádání

Právní poradenství v oblasti práva nemovitostí a bytového práva včetně přípravy a sepisu příslušné smluvní agendy a zastupování v jednání s příslušnými správními úřad

...

Reference

Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti advokáta a advokátní etice, kterou coby klasická advokátní kancelář s dlouholetou tradicí a praxí zachováváme a ctíme, zásadně neposkytujeme informace o našich klientech.

Naše právní služby v minulosti využili a v současnosti využívají právnické osoby, fyzické osoby, orgány státní správy a místní samosprávy, jakož i zahraniční klientela a díky vysoce individuálnímu a diskrétnímu přístupu a letité zkušenosti v oboru i osoby veřejného a mediálního zájmu.

...

Ceník

Při sjednávání Odměny za poskytované právní služby vycházíme z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna je tak zpravidla sjednána na základě dohody s klientem v závislosti na hodnotě věci (sporu), obtížnosti věci, odhadované časové náročnosti, takto může být sjednána jako hodinová odměna, úkonová nebo paušální.

...

Ibsenova 1207/3, 120 00 Praha 2

222 510 707

JUDr. Petr Kotek, advokát

ev. č. ČAK . 00302, IČ:66199174,
ID datové schránky: z7wg7fh

kotek@akkotek.cz

Mgr. Běla Kotková, advokát

ev. č. ČAK. 16179, IČ: 71392971,
ID datové schránky: r2wyf6b

kotkova@akkotek.cz